Televize je v zapnutém stavu v podstatě oživlým obrazem, který si zaslouží odpovídající orámování, protože i v momentech, kdy ji napjatě sledujeme, částečně vnímáme také to, co ji obklopuje. Ale hlavně - když ji vypneme, nic jiného než onen rám už vlastně nevidíme, a nábytek, který jej tvoří, se sám stává obrazem.